کد خبر: 75339
توضیحات معاون اداری و مالی سازمان درخصوص پرداخت عیدی مستمری بگیران و وضعیت جاماندگان دریافت بسته حمایتی