زمان انتشار: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور ساعت 17:16 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۶/۶ ساعت 17:16    تعداد بازدید: 36    کد مطلب: 86805

دکتر کریم لاله ماژین، مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایلام
«تامین اجتماعی؛ حامی دولت تدبیر وامید ، خدمتگزار مردم امیدوار به آینده


هفته دولت که یادآور حماسه ها، رشادتها  وشهادت طلبی های مردان و زنانی است که برسر آرمانهای این نظام تا پای جان ایستادند وشهادت را برگزیدند تا به اسارت نروند، بویژه دولتمردان شهید،شهیدان  رجایی وباهنر را گرامی میداریم  ،این هفته که به پاسداشت یاد دولتمردان شهید هفته دولت نامگذاری گردیده است  فرصت مناسبی است تا  خدمات دولت  ونظام به درستی وشفافیت در وهله اول  به مردم بعنوان صاحبان اصلی انقلاب ونظام ودروهله بعد  به اطلاع جامعه جهانی اعم از دوستان ودشمنان  رسانده شود. نگاهی  بی طرفانه به عملکرد دولت تدبیر وامید  درچند سال اخیرموید موفقیت چشمگیر این دولت برخاسته از مطالبات مردمی است که توانسته است علی رغم  همه توطئه های استکبارجهانی ، وکارشکنی های برخی تنگ نظران داخلی در تمامی زمینه ها رشد چشمگیری داشته باشد  .پرواضح است که این موفقیتها دست یافتنی نبود مگر با همراهی مردم وهمدلی دولتمردان وبویژه حمایتهای بی دریغ مقام معظم رهبری و سایر ارگانهای نظام مقدس اسلامی .مبرهن است که استکبارجهانی به سرکردگی امریکا با تمامی ابزارها برای مقابله با جمهوری اسلامی به صحنه آمد وبه تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «ظالمانه ترین »تحریم ها را علیه ملت صبور وانقلابی ایران بویژه در این مقطع از کار دولت به کاربرد تا شاید خلل وروزنه ای در صفوف پیوسته مردم ،نظام وبویژه دولت برآمده از بین مردم ایجاد کند ،ولیکن امروزه شاهد هستیم که بامدیریت صحیح دولت تدبیر وامید وحمایت مردم  وتدابیر دور اندیشانه رهبری فرزانه انقلاب ، تحریمهای شکست خورده امریکا  وایادیش اثرخود را به تدریج ازدست داده است.واین دولت ونظام جمهوری اسلامی است که بعنوان پیروز  این جنگ نابرابر وظالمانه درتمام صحنه پله های پیشرفت وترقی را طی میکند ودر همه زمینه ها حرفهای تازه برای گفتن دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز از جمله نهادهایی است  که درشرایط سخت تحریمها همسو با سیاستهای دولت تدبیر وامید نقش خود رادرحمایت ازکارگران که  قشر مولد جامعه هستند درسالی که «سال رونق تولید است »به خوبی ایفا نموده وبازیگر مهمی در تحولات اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی ایران به حساب می آید. سازمانی بزرگ  ، پویا ، ومردم مدار که با برنامه ریزی مناسب ، استفاده ازتمامی ظرفیت ها و شفافیت مالی چترحمایتی خودرا بر اقشارمختلف جامعه دراقصی نقاط کشور گسترده است  وامروزه بعنوان پرچمدار گسترش عدالت اجتماعی یکی از ابزارهای تحقق این شعار دولت تدبیر وامید بوده وتوانسته است به بیش از50 درصد جمعیت کشورخدمات متنوع بیمه ای  ودرمانی  ارائه کند.اعمال بخشودگی جرائم بیمه ی درمناسبتهای مختلف با رویکرد حمایت ازتولید،.گسترش خدمات غیر حضوری ، حذف دفترچه های درمانی ،حضور فعال در اجرای طرح تحول سلامت باهمه فشارها وبارهای مالیی که بر سازمان وارد آورد بکارگیری شیوه های نوین بیمه ای مرسوم وجهانی در کشور،استفاده از فنا وریهای نوین درجهت استیفای حقوق شهروندی احاد جامعه ،توسعه مراکز درمانی وبیمارستانی به اقصی نقاط کشور حضور داوطلبانه ومسئولانه در کنگره عظیم اربعین ، حضور مسئولانه در حوادث وبلایای طبیعی سالهای اخیر که دامنگیر مردم ودولت گردید ،همه درجهت جلب  رضایت مردم بعنوان صاحبان اصلی این نظام واین دولت است که بازخور آن ،رضایتمندی  ذینفان از دولت ودرنتیجه کل نظام است  ..امیدواریم با تلاش همه دولتمردان وحمایت مردم ایران شاهد پیشرفت روز افزون کشوردرهمه زمینه ها باشیم .               

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha