زمان انتشار: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير ساعت 14:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۰ ساعت 14:03    تعداد بازدید: 28    کد مطلب: 81695

سرپرست دفتر برنامه ریزی امور استان های تامین اجتماعی:
تعالی سازمان ها از مسیر برنامه ریزی راهبردی و الزام به اجرای آن می گذرد
سرپرست دفتر برنامه ریزی امور استان های سازمان تامین اجتماعی گفت:تامین اجتماعی به عنوان سازمانی بزرگ و مهم برای ایفاء نقش مهم خود در مسیر برقراری و تثبیت امنیت اجتماعی باید برنامه ریزی مدونی را سرلوحه امور خود قرار دهد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حسین جودکی با اعلام این مطلب اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی برای  ایفای نقش های بزرگ توسعه ای در  شرایط اجتماعی حال حاضر کشور از یک طرف و از طرف دیگر بمنظور پاسخگویی به مطالبات به حق بیمه شدگان و کارفرمایان ،باید با برنامه ریزی قبلی بتواند خود را از هر نظر بزرگ و توانمند سازد.
وی در  رابطه با تبیین و تعریف برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی گفت: برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته‌است، پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند،  که مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند.
وی با اشاره به ضرورت  آمادگی  همه جانبه برای اجرای برنامه های در دست اقدام سازمان گفت: این امر تا جائی مهم است که توصیه می‌شود، اگر مدیران  قبل از اینکه متوجه عدم آمادگی سازمان برای برنامه‌ریزی شده باشند و حتی اگر  تا اواسط فرایند برنامه‌ریزی رفته باشند، بهتر است که فرایند را متوقف کرده و موقعیت را مهیای ادامه آن سازند.
وی متذکر شد: بسیاری از سازمانها در حالی برنامه‌ریزی می‌کنند که آماده نیستند و در نتیجه با فرایند برنامه‌ریزی نامناسب و پیامدهای حاصل از آن مواجه می‌شوند و در نهایت شکست را تجربه می کنند.
جودکی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه مدون بمنظور ترسیم نقشه راه سازمان در ادارات کل استانها گفت: برای پیاده سازی مدیریت استراتژیک پیش نیازهای متعددی وجود دارند.
وی مهمترین استراتژیک های پیش نیاز مدیریت را شامل  باور و اعتقاد مدیریت، فضای آزاد و رقابتی مناسب عنوان کرد و افزود: رسیدن به این که برنامه ریزی استراتژیک تنها راه نجات سازمان ها است و از دیگر روش ها مناسب تر است.
وی ادامه داد: از نظر برنامه ریزی استراتژیک، مهمترین عامل ثبات و تعالی روز افزون سازمان تامین اجتماعی ، همسویی با شرایط جدید و داشتن برنامه ای موثر و کارا بمنظور حل مسائل است.
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha