زمان انتشار: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير ساعت 10:17 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۱۸ ساعت 10:50    تعداد بازدید: 34    کد مطلب: 81499

دکتر امین فخر، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کرمان
تأمین اجتماعی، همگام با توسعه اجتماعی


یکی از نهادهای اصلی در هر جامعه ای، نهاد اقتصادی است. اقتصاد وسیله سازگاری انسانها با محیط پیرامونی و تأمین معیشت محسوب شده و بخشی از جنبه ابزاری فرهنگ است که موضوع مهارت ها، پیشه ها و مشاغل را شامل می شود.
اشتغال و توسعه فعالیتهای اقتصادی یکی از راههای اصلی افزایش درآمد و رشد اقتصادی است اما به تنهایی نمی تواند ما را به توسعه متوازن و پایدار برساند زیرا باعث تمرکز در سودآوری، افزایش ثروت و نابرابری در توزیع درآمدها خواهد شد لذا نیاز به ساز و کاری برای تعادل بخشی در این زمینه احساس می شود.
در این میان نظام تأمین اجتماعی یکی از ساز و کارهای تعادل بخش و یکی از روش های مطمئن و معتبر برای کاهش فاصله طبقاتی، فقرزدایی، برقراری عدالت اجتماعی، باز توزیع مجدد درآمدها و توسعه حقیقی برای هر کشوری می باشد.
در حال حاضر که کشورمان دارای جمعیت قابل توجهی از نسل جوان می باشد، فرصت ارزشمندی برای سازمان تأمین اجتماعی در پیش روی است تا بخشهای مختلف اقتصادی، بیمه ای و درمانی خود را همگام با توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و خدمات بیمه ای همراه سازد تا ضمن بهره مندی از رونق تولید در جهت رونق فعالیت های سازمانی، به رسالت اجتماعی خود در قبال گسترش پوشش بیمه ای و رفاه اجتماعی و مخاطرات ناشی از شهرنشینی و صنعتی شدن کشور عمل نماید.
خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی در کشورمان بیش از نیمی از جمعیت را تحت پوشش خدمات خود دارد و لذا جمعیت کثیری از مزایایی همچون مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازمانده و... می توانند بهره مند باشند.
تقویت این سازمان مهم و تاثیرگذار در معادلات اقتصادی و اجتماعی بایستی مد نظر کلیه تصمیم گیران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف باشد زیرا با وجود سیستم تأمین اجتماعی قوی و نیرومند بعنوان بزرگترین عرصه مشارکت بخش عمومی و خصوصی، ضمن کاهش نابرابری ها و آسیب های اجتماعی، مسیر توسعه پایدار هموار می شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha