زمان انتشار: ۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن ساعت 09:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت 15:01    تعداد بازدید: 80    کد مطلب: 74301

خداقلی میرزایی، مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ
عدالت در تمام زوایای زندگی، رضایت اجتماعی و امنیت به ارمغان می آورد


طی چهار دهه اخیر، سازمان تامین اجتماعی در کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. در صورتیکه کشور بدنبال توسعه پایدار و یا توسعه در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و بویژه انسانی است، پیش نیاز این توسعه، وجود انسان سالم می باشد.
عدالت به عنوان یکی از دغدغه های مهم بشر در حوزه اجتماعی، در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است. گسترش عدالت، با وجود پیچیدگی هایی که این مهم دارد، بواقع یک موضوع کلیدی و اساسی است.
یقینا، در نظر گرفتن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، می تواند کارایی نظام سلامت در عرصه تامین عدالت اجتماعی و اصلاحات در جامعه را فراهم سازد. در صورتیکه با نگاه سلامت محور، نسبت به ارتقای سلامت جامعه اقدام کنیم، می توانیم از بخش اعظمی از مشکلات اجتماعی مانند فقر پیشگیری کنیم. فقری، که خود باعث و مایه بروز بیماری ها و مشکلات دیگر، کاهش شاخص های توسعه یافتگی، از بین رفتن و ناکارآمدی نیروی انسانی و در نهایت عقب ماندگی کشور و دور ماندن از هدف عالی ترویج عدالت می شود. بنابراین می توان از حوزه سلامت به عنوان یک پایه و مبداء برای بهبود وضعیت اجتماعی استفاده کرد.
برقراری عدالت در تمام زوایای زندگی مردم، رضایت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. بر اساس نظریه کارشناسان مفهوم عدالت اجتماعی، اختصاص منصفانه منابع در جامعه است. در این راستا قانون باید ضامن اجرای این امر مهم باشد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha