زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر ساعت 14:26 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۱۷ ساعت 14:26    تعداد بازدید: 184    کد مطلب: 66896

امیررضا زندی فر، رئیس روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان
متوسط دوره پرداخت تعهدات بلندمدت در تامین اجتماعی دو برابر زمان بیمه پردازی است


درحال حاضر گروه های مختلف بیمه پردازان با احراز شرایط متفاوت از جمله پرداخت 30 سال حق بیمه و اعمال شرایط سنی لازم، بازنشستگی های پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان آور با 20 سال سابقه، بازنشستگی با حداقل 10 سال سابقه و 60 سال سن درگروه بازنشستگی و با سوابق کمتر از آن در بخش های از کارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت سازمان بهره می برند.
براساس بررسی های بعمل آمده متوسط دوره بیمه پردازی در کشور در سازمان تامین اجتماعی درحال حاضر حدود 5 /16 سال است یعنی در حالی که مطابق قانون درشرایط طبیعی هرفرد موظف به پرداخت 30 سال حق بیمه است، عملاً حدود 55 درصد مبلغ مورد انتظار در محاسبات بیمه ای توسط او صورت می گیرد و با خروج زود هنگام ازگردونه ورودی های سازمانی نه تنها به تامین منابع برای ارائه تعهدات کمک نمی گردد بلکه بصورت پیش ازموعد از تعهدات برخوردار گردیده و به یک مصرف کننده تبدیل می شوند.
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بعنوان مجموعه ای عمومی و غیردولتی از بودجه دولتی استفاده نمی نماید بدون شک برهم خوردن هرگونه موازنه در محاسبات بیمه ای و نسبت ورودیها به خروجیها(بیمه شدگان به مستمری بگیران) و کاهش نسبت پشتیبانی بمنزله یک شاخص ارزشمند در تمام صندوق های بیمه ای جهان ارائه خدمات مطلوب را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود.
از سوی دیگر تامین اجتماعی بعنوان ابزاری برای استقرار عدالت اجتماعی و توزیع مجدد درآمدها بصورت مشاع و بین النسلی با الگوی مذکور نمی تواند خود بصورتی عادلانه میزان برخورداری افراد را تحقق بخشد چرا که با این فرایند عملاً افرادی با بیمه پردازی در دوره ای کوتاه می توانند برای چندین دهه از تعهدات بلندمدت و پوشش های درمانی آن بهره مند گردند.
نمونه های بسیاری از افرادی که خود حدود دو یا سه دهه از بازنشستگی استفاده نموده و پس از فوت، همسر و فرزندان واجد شرایط آنان مجدداً تا سالها بلکه چندین دهه از این تعهدات برخوردار می شوند، هم اکنون در پرونده های تامین اجتماعی وجود دارد.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha