زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر ساعت 11:19 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۱۷ ساعت 11:18    تعداد بازدید: 152    کد مطلب: 66879

مهدی اکبریان، سرپرست مرکز ارتباطات مردمی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی
در مسیر خدمت


سازمانها برای اینکه در خدمت جوامع قرار گیرندو بقا خود را تداوم بخشند ،چاره ای جز همسویی با خواستها ونیازهای متنوع ومتعدد در حال تغییر جوامع ندارند.در سالهای اخیر که سرعت تغییرات تکنولوژیک حالت شتابانی بخود گرفته و غلبه بر بازارمستلزم  درک این تغییرات واعمال آنها در سازمان می باشد، این مساله نمود بیشتری یافته است.
از جمله تجربیات موفق این تغییرات  که سازمانها بویژه در بخش های عمومی کشورهای توسعه یافته بکار گرفته اند و زمینه کارآیی واثربخشی عملکرد را فراهم نموده اند میتوان به :کوچک سازی سازمان،برون سپاری وخصوصی سازی ،عدم تمرکز در ارائه خدمات به شهروندان ،الکترونیک واینترنتی کردن فرایندها و...اشاره کرد.
در سالهای پس از جنگ تحمیلی که مدیران کشور دغدغه دفاع شان از مام میهن به بازسازی ، توسعه وسازندگی کشور تبدیل شد ،برخی از تصمیم سازان ومقامات کشور به فکر پیاده سازی روشهای فوق در دستگاههای اجرایی کشور پرداختند که البته بعضا بدلیل افراط وتفریط های در عمل بدلیل انتقادات با کندی یا تندی سرعت در میدان اجرا مواجه می شدند .با این حال بدلیل نیاز مبرم کشور در پیاده سازی روشهای علمی وکارآمد ودستیابی به بهره وری ،سازمانهای عمومی وغیر انتفاعی به اتکا ومدد مدیران توانمند ونخبگان دانشگاهی که دل در گرو توسعه ایران داشتند ،در این زمینه دست به اقدام زدند .
از جمله ،سازمان تامین اجتماعی که خیل انبوهی از شهروندان را تحت چتر بیمه ای خود داشت ،اقدام به اصلاح نظام اداری وپیاده سازی اتوماسیون اداری نمود که برکات ومحاسن آن امروزه که بیش از نیمی از جمعیت کشور از خدمات آن بهره مند هستند ،بیش از پیش ملموس می نمایاند.پس از وقفه ای که بدلیل تغییرات مدیریتی در راس این سازمان و نوع نگاه به آن در اواسط دهه هشتاد رخ داد ،در سالهای اخیر مجددا این رویکرد در اصلاح ساختار و قرآیندهای ارائه خدمات در دستور کار تصمیم سازان ومدیران سازمان قرار گرفته است .طرحهای گسترش چتر بیمه ای اقشار مختلف جامعه مثل بیمه زنان خانه دار ، اتباع خارجی ، ایرانیان خارج از کشور وگسترش تعامل با سایر شرکای اجتماعی در راستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی از خدمات متنوع به آحاد شهروندان، ضمن ارتقاء پایداری صندوق  وصیانت از سرمایه های بیمه شدگان ،موجب ترویج روحیه امید به آینده ودلگرمی اجتماعی را مهیا میکند که آینده اش تضمین شده است.
با اعتقاد مدیران سازمان تامین اجتماعی به نقش ارتباطات وتعاملات با سایر مراجع اعم حاکمیتی (قوای قضائی ،اجرائی وقانون گزاری ) وغیر حاکمیتی (شرکای سازمان مثل کانونها ومجامع کارگری وکارفرمایی) همپای توجه به سازمانهای بین المللی وفرامرزی در جهت تحکیم وتوسعه پشتوانه های اجرایی سازمان ،اینک اقدامات نوین اجرا شده ،باعث تحقق تحقق اهداف سازمانی گردیده است .این برنامه ها علاوه بر بعد داخلی وسازمانی ، موجبات تشویق وحمایت سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)از طریق اعطای "گواهینامه تعالی"را نیز فراهم کرده است . این گواهینامه دال بر اقداماتی است که بیانگر عزم جدی سازمان در بهبود وپیاده سازی استانداردهای بین المللی ایسا  بوده ونیز زمینه نوآوری ،پیشرفت وتوسعه ظرفیت های عملیاتی واجرایی را برقرار ساخته است. در واقع دستیابی به چنین مدارک ومدارجی هر چند بعنوان هدف غایی در سازمانها مد نظر نمی باشد ولیکن میتواند مهر تاییدی باشد بر اقدامات صورت گرفته که می تواند یاریگر سازمانها در خدمت رسانی بهتر به شهروندان بعنوان ذینفعان اصلی وصاحبان واقعی آنها مدنظر می باشند.
علاوه بر این اهتمام سازمان به توسعه وفراگیر نمودن ارائه غیر حضوری خدمات وتعبیه سامانه های اینترنتی در جهت کاستن از زمان دریافت خدمت بر بستر وب وتلفن همراه که هم موجب تسهیل امور مخاطبین سازمان می گردد وهم به مدد مدیریت هزینه های سازمان می آید ،از جمله اقدامات شایسته وبایسته ای است که مزایای آن در آینده ای نه چندان دور بر همگان روشن خواهد شد.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha