شناسه خبر: 33244
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت، ساعت 14:27
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۶/۱۷

آقای دکتر احمدرضا خزاعی مدیر کل اتباع

آقای دکتر احمدرضا خزاعی
مدیر کل اتباعآقای مجید حسن زاده  معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای مجید حسن زاده
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای مهراد ابراهیم زاده  معاون امور بیمه اتباع خارجی

آقای مهراد ابراهیم زاده
معاون امور بیمه اتباع خارجی


 

آقای سیروس تقوی رئیس گروه مطالعات بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای سیروس تقوی
رئیس گروه مطالعات بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

آقای زین¬العابدین مقصودلو رئیس گروه امور اجرائی بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای زین العابدین مقصودلو
رئیس گروه امور اجرائی بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

خانم فاطمه امینی رئیس گروه مطالعات بیمه اتباع خارجی

خانم فاطمه امینی
رئیس گروه
مطالعات بیمه اتباع خارجی

 

 

خانم مریم مشتری 
کارشناس ارشد گروه مطالعات
بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای سید محمدرضا نصراله¬زاده کارشناس ارشد گروه امور اجرائی بیمه ایرانیان خارج از کشور

آقای سید محمدرضا نصراله زاده
کارشناس متخصص امور اجرائی بیمه ایرانیان خارج از کشور

خانم سارا آزادی کارشناس متخصص  هماهنگی بین المللی و قراردادها

خانم سارا آزادی
کارشناس متخصص هماهنگی
بین المللی و قراردادها

خانم نوشین جبرئیلی کارشناس ارشد گروه مطالعات بیمه اتباع خارجی

خانم نوشین جبرئیلی کارشناس ارشد گروه مطالعات بیمه اتباع خارجی

آقای بابک عالی¬داعی کارشناس متخصص گروه امور اجرائی بیمه اتباع خارجی

آقای بابک عالی داعی
کارشناس متخصص گروه امور اجرائی بیمه اتباع خارجی

 

آقای کورش شایان دوست مسئول دفتر و پیگیری

آقای کورش شایان دوست
مسئول دفتر و پیگیری

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*