گزارش تصویری

گزارش تصویری همایش تامین اجتماعی حامی رونق تولید
اخبار مهم آرشیو
اخبار استانی آرشیو

اخبار کوتاه

اسمعیل نبوی مدیر کل تامین اجتماعی همدان به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی با میهمی مدیر امور شعب بانک رفاه استان دیدا ر وگفتگو کرد.
ابراهیم فتوحی رئیس شعبه تامین اجتماعی سنگر گفت: در حال حاضر 74درصد فیش های حق بیمه ، 98 درصد لیستها و 82 درصد ابلاغهای مطالباتی بصورت اینترنتی و الکترونیکی انجام می شود.
به مناسبت هفته تامین اجتماعی ،قاسمی مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه با سیاوش مرزبانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران استان دیدار و گفتگو کردند.
آرشیو