کلیک کنید
رفع مشکلات نسخ پزشکی با الکترونیکی کردن دفترچه‌ها
فیلم گفتگوی معاون درمان با بخش خبری ١٨:٣٠ شبکه خبر 20 مهر ماه
یک دهم تخت های بستری کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی است
حضور معاون اداره کل درمان مستقیم در برنامه همین امروز شبکه سلامت سیما، 26 تیر ماه

Page Generated in 4/6439 sec