کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
  • اِلأِثنين ١ ربيع الاول ١٤٣٩
  • Monday, November 20, 2017
اصلاح ماده 6 آیین نامه اعطای تسهیلات آموزشی
دستورالعمل های اداره کل آموزش
رشته ها و مقاطع مورد نیاز سازمان 1386-1385
دستورالعمل های اداره کل آموزش
جدول رشته های مورد نیاز بخش تخصصی درمان
دستورالعمل های اداره کل آموزش
جدول رشته های مورد نیاز بیمه ای ودرمانی
دستورالعمل های اداره کل آموزش
جدول رشته های مورد نیاز بیمه ای و درمانی (1388-1387)
تسهیلات آموزشی و جداول مربوطه

Page Generated in 9/3831 sec