فیلم

بخشی از خدمات واحدهای اجرایی و درمانی سازمان تامین اجتماعی در مناطق سیل زده
اخبار مهم آرشیو
اخبار استانی آرشیو

اخبار کوتاه

اولین جلسه کارگروه بهداشت و سلامت بانوان و خانواده شهرستان شهریار، با حضور مشاور فرماندار شهرستان شهریار در امور بانوان، مسئول امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی شهریار و نمایندگان بانوان در دستگاه ها و ادارات شهرستان در فرمانداری شهریار برگزار شد.
علی حسینی محمدآبادی مدیر کل تامین اجتماعی کرمان در دیدار با همکاران واحد حراست از زحمات همکاران در واحد مذکور تشکر و قدردانی کرد.
در راستای تبیین سیاستهای کلان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اطلاع رسانی بهتر و ارتباطات تنگاتنگ با شرکاء خود اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی برای بیمه شدگان کارگران ساختمانی اقدام کرد.
آرشیو